O NAS

Spółka powstała w 2008 r., a już na początku 2009 r. przekształciła się w wyspecjalizowany Inkubator przedsiębiorczości, niebędący jednostką przyuczelnianą. Koncepcja rozwoju Inkubatora uzyskała dofinansowanie z UE i Skarbu Państwa. Od 1 stycznia 2010 r. TechnoBoard realizuje projekt inkubacji small e-biznesu, skierowany do nowych przedsiębiorców tego rynku.

ZADANIA I CELE – TZW. “PREINKUBACJA”

TechnoBoard wspiera doradczo i finansowo osoby posiadające ciekawe i nieszablonowe pomysły na nowe przedsiębiorstwa.

Wspólnie z projektodawcami tworzone są nowe spółki celowe, wspierające najciekawsze pomysły na e-biznes.

W najlepsze z nich Inkubator inwestuje do 800 tys. PLN, powołując do życia nową spółkę (per projekt) – docelowo powoła ponad 21 spółek do roku 2013 włącznie.

TechnoBoard przez cały okres preinkubacji profesjonalnie przygotowuje projektodawcę i jego przedsięwzięcie do wejścia na rynek.

PARTNERSTWO

Wkład projektodawcy w nowo powstającą firmę mogą stanowić wycenione przez biegłego – know-how oraz wartości niematerialne i intelektualne, takie jak: pomysł, oprogramowanie, umowy, klienci, itp. Zaangażowanie kapitałowe TechnoBoard wynosi nie więcej niż 49,99% udziałów w spółce, co pozwala projektodawcom zachować przewagę kapitałowąi partnerskie relacje.

Po urynkowieniu TechnoBoard wychodzi ze spółek na rzecz projektodawcy, lub takiego inwestora, który zaoferuje możliwość dalszego rozwoju.  Wszystkie czynności wsparcia przez TechnoBoard są oferowane projektodawcom nieodpłatnie (są współfinansowane przez UE).

Pomysłodawcy, którzy nie otrzymają wsparcia finansowego w danym naborze, zachowują prawo do wszystkich analiz, które opracowali wspólnie z naszymi specjalistami  w trakcie preinkubacji i inkubacji projektu.

DODATKOWE KORZYŚCI

Pomysłodawcy, z którymi TechnoBoard nie założy spółki w danym naborze, zachowują ogromne doświadczenie z analiz, które opracowano wspólnie ze specjalistami Inkubatora w trakcie preinkubacji projektu.

Dzięki temu projektodawcy zyskują wiedzę, którą mogą wykorzystać w dowolny sposób w rozmowach z innymi inwestorami lub wypełniając wniosek o dofinansowanie w ramach PO IG 8.1 i 8.2 czy RPO.

Zapraszamy

TechnoBoard zaprasza do współpracy wszystkich, którzy mają nowatorskie pomysły na e-biznes. Wystarczy się zarejestrować, zalogować i na początek przesłać ogólny opis projektu (nie dłuższy niż jedna strona A4), czyli zgłosić u nas swój pomysł – nabory prowadzimy raz na osiem miesięcy.

innowacyjna-gospodarka

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Działania 3.1
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

fundusz-europejski