ZESPÓŁ

Wspieramy przyszłych przedsiębiorców, pomagając im założyć nową firmę z udziałem kapitału unijnego i środków pochodzących ze Skarbu Państwa, gwarantowanych przez nasz Inkubator. Poszukujemy osób i firm z nieszablonowymi pomysłami na e-biznes oraz na nowatorskie technologie w tej dziedzinie.

Oferujemy pomoc w dwóch obszarach:

  • Wsparcie Merytoryczne.
  • Wsparcie Finansowe.

 

Wsparcie Merytoryczne

Od chwili rozpoczęcia współpracy wspólnie prowadzimy projekt od pomysłu do profesjonalnego e-biznesu.

W tym czasie zapewniamy wsparcie specjalistów  i firm współpracujących w zakresie budowania modelu biznesowego oraz przeprowadzamy niezbędne analizy.

Wszelkie koszty związane z udzieleniem wsparcia merytorycznego pokrywane są w ramach środków funduszy strukturalnych, z działania PO IG 3.1.

Close-up of businessman explaining a financial plan to colleagues at meeting

W ramach wsparcia merytorycznego, na etapie preinkubacji i inkubacji zapewniamy:

  • Doradztwo w postaci analiz prawnych – przede wszystkim w zakresie warunków prawnych uruchomienia nowego e-biznesu oraz umów inwestycyjnych atrakcyjnych dla inkubowanych e-biznesów i zgodnych z zasadami PO IG 3.1.
  • Doradztwo marketingowe – polegające na zdefiniowaniu kanałów dystrybucji, opracowaniu strategii sprzedaży i promocji oraz stworzeniu planów ich realizacji.
  • Doradztwo technologiczne – związane z ochroną własności przemysłowej dla wprowadzanej na rynek innowacji oraz z przeprowadzeniem testów nowej technologii przed jej implementacją.

Projekty, które pomyślnie przejdą etapy selekcji i weryfikacji, otrzymają również interdyscyplinarne wsparcie w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem oraz jego funkcjonowania w warunkach gry rynkowej.

Wypracowana w ten sposób ocena rynkowa, prawna i technologiczna znacząco zwiększy szanse skutecznego wprowadzenia nowego e-biznesu na rynek.

Każdy uczestnik preinkubacji korzysta z nieodpłatnych usług firm doradczych, za które w normalnych warunkach musiałby zapłacić według stawek rynkowych, bądź z nich zrezygnować. Pomysłodawcy, którzy nie otrzymają wsparcia finansowego w danym naborze, zachowują prawo do wszystkich analiz, które opracowali wspólnie z naszymi specjalistami w ramach etapów preinkubacji projektu. Dzięki temu stają się oni profesjonalnie przygotowani do pozyskania środków z innych źródeł, np. ze strony innych inwestorów, naszych partnerów lub funduszy unijnych typu POIG 8.1 i 8.2.

Wsparcie Finansowe

Najbardziej perspektywiczne projekty wyłonione w procesie preinkubacji otrzymają wsparcie finansowe w wysokości do 200 000 EUR.

TechnoBoard stanie się tym samym udziałowcem w nowo powstałej spółce, obejmując nie więcej niż 49,99% udziałów.

Pozostałą część wkładu mogą stanowić wycenione przez biegłego rewidenta know-how oraz wartości niematerialne i intelektualne takie, jak mi.in.:

  • Pomysł
  • Oprogramowanie
  • Umowy
  • Klienci

Projektodawca ze swojej strony powinien także wnieść do nowej firmy minimalną wartość gotówki.

Obecnie obowiązujący Regulamin Inkubatora określa tę kwotę na 5 000 PLN.

Potrzebujesz więcej informacji w pigułce?

Potrzebujesz zadać pytanie?