FIRMY WSPÓŁPRACUJĄCE

TechnoBoard jest niezależnym inkubatorem przedsiębiorczości. 

W wyniku konkursów TechnoBoard wyłonił firmy wspierające selekcję, weryfikację, preinkubację oraz inkubację pomysłów biznesowych, zapewniając tym samym przedsiębiorcom zgłaszającym swoje pomysły biznesowe bezpłatne wsparcie usługami specjalistów z następujących dziedzin:

SELEKCJA

WERYFIKACJA

PREINKUBACJA

INKUBACJA

Promocja

Umowa Ramowa z ABR Sesta Sebastian Starzyński

Badania rynkowe pod pomysły

Umowa Ramowa z ABR Sesta Sp. z o.o.

 

 

 

Analizy techniczno-technologiczne

Umowa Ramowa z E-logo Edukacja Sp. z o.o.

 

 

Analizy prawne

Umowa Ramowa z Kancelaria Sudoł

Stworzenie biznesplanów

– w zależności od wyniku Konkursu Ofert

 

 

 

Optymalizacja Procesów Obsługi Klienta (Sprzedaży)

– w zależności od wyniku Konkursu Ofert

 

 

 

Oprócz usług zewnętrznych, TechnoBoard bardzo mocno stawia na działania synergiczne w obrębie grupy kapitałowej i na zewnątrz.