PANOKO-01

 Logo-Panoko

[WYBRANO WYKONAWCĘ PRAC]

 

Start-Up wyinkubowany w ramach działalności Inkubatora – Firma Panoko Sp. z o.o. w organizacji

ogłasza konkurs

na składanie ofert wykonania części lub całości systemu informatycznego nowego serwisu.

SZCZEGÓŁY (materiał zapytania ofertowego) znajdują się pod poniższym linkiem:

 

zapytanie