TB-02 [Cykliczne analizy prawne]

UWAGA – OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

KONKURS ZOSTAŁ ZAMKNIĘTY – DOKONANO WYBORU FIRMY WYKONUJĄCEJ PRACE

Dokonano 56 odsłon ogłoszenia w okresie jego publikacji 

WARSZAWA, styczeń 2010

Zakup usług doradczych 

Zarząd TechnoBoard Sp. z o.o. w związku z realizacją w ramach „Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Działanie 3.1 projektu „TechnoBoard – pre- i inkubator komercjalizacji przedsięwzięć gospodarki elektronicznej” (WND-POIG-03.01.00-00-029/09) – ogłasza niniejszym zaproszenie do składania ofert na wykonanie zestawu cyklicznych analiz prawnych:

1. W okresach czteromiesięcznych nr 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 Projektu

Usługi płatne na koniec każdego 4-go miesiąca tych okresów.

Analizy prawne w drugim i trzecim miesiącu okresu celem określenia opinii prawnej dotyczącej niewystępowania istotnych przesłanek uniemożliwiających realizacje dla każdego z 30 weryfikowanych pomysłów oraz celem wydania ekspertyzy prawnej dla 10 preinkubowanych pomysłów dotyczącej obszarów prawa gospodarczego i koncesyjnego, w których rezyduje preinkubowany projekt, kalkulowane jako koszt zakupu 100 godzin pracy kancelarii prawnej w ciągu dwóch miesięcy.

2. W okresach dwumiesięcznych nr 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Projektu

Usługi płatne na koniec każdego 2-go miesiąca tych okresów.

Analizy prawne celem przygotowania zapisów umów inwestycyjnych dla każdego z przygotowywanych do rynku pomysłów, kalkulowane jako koszt zakupu 250 godzin pracy kancelarii prawnej przez dwa miesiące.

Szczegóły wykonania zlecenia dostępne po zgłoszeniu na adres mailowy

Proszę podać dane kontaktowe do firmy (nazwa, adres, telefon, e-mail) i osób jej reprezentujących. Zaprosimy do wglądu pełnej dokumentacji zadania oraz projektu.

Przewidywane kryteria wyboru wykonawcy:

1.     Doświadczenie w realizacji podobnych usług – osób wykonujących zlecenie w imieniu wykonawcy plus referencje z realizacji podobnych prac

2.     Zaproponowana cena

3.     Sposób świadczenia serwisu do zrealizowanych prac

Termin składania ofert – do 15 lutego 2010 r.

Wymagany termin ważności ofert  – do 30 kwietnia 2010 r.

 

TechnoBoard Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wyboru wykonawcy zgodnie z w/w kryteriami w ramach zasad oceny ekonomicznej złożonych ofert przez Zarząd Spółki.

Jednocześnie informujemy, że niniejszy konkurs ofert nie jest postępowaniem w ramach Prawa Zamówień Publicznych.