TB-03 [Cykliczne analizy rynkowe]

 

UWAGA – OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

KONKURS ZOSTAŁ ZAMKNIĘTY – DOKONANO WYBORU FIRMY WYKONUJĄCEJ PRACE

Dokonano 72 odsłon ogłoszenia w okresie jego publikacji 

WARSZAWA, styczeń 2010

Zakup usług doradczych 

Zarząd TechnoBoard Sp. z o.o. w związku z realizacją w ramach „Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Działanie 3.1 projektu „TechnoBoard – pre- i inkubator komercjalizacji przedsięwzięć gospodarki elektronicznej” (WND-POIG-03.01.00-00-029/09) – ogłasza niniejszym zaproszenie do składania ofert na wykonanie zestawu cyklicznych analiz rynkowych:

1. W okresach czteromiesięcznych nr 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 Projektu

Usługa płatna nie później niż na koniec każdego 4-go miesiąca tych okresów, usługa w zakresie dla każdego miesiąca – po jednej analizie rynku badającej trendy i podsumowującej wyniki profilami segmentacyjnymi dotyczącej wykorzystania e-usług przez obywateli oraz przedsiębiorców MSP, w oparciu o metodę CATI oraz badania ankietowe w terenie w oparciu o cztery kategorie reprezentacyjnych prób respondentów (w sekwencji wielkie miasto, średnie miasto, małe miasto, duża wieś), realizowane w każdym miesiącu dla innej kategorii respondentów w podanej sekwencji, oraz przeprowadzenie podsumowania i analizy wyników wraz z segmentacja.,

2. W okresach dwumiesięcznych nr 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Projektu

Usługa płatna nie później niż na koniec każdego 2-go miesiąca tych okresów, usługa w zakresie dla każdego miesiąca – po jednej analizie rynku badającej trendy i podsumowującej wyniki profilami segmentacyjnymi dotyczącej wykorzystania e-usług przez obywateli oraz przedsiębiorców MSP, w oparciu o metodę CATI oraz badania ankietowe w terenie dla 3 przygotowywanych pomysłów innowacyjnych w oparciu o dwie kategorie biznesowe e-usługi dla obywateli oraz e-usługi dla przedsiębiorstw, realizowane w każdym miesiącu dla innej kategorii biznesowej, oraz przeprowadzenie podsumowania i analizy wyników wraz z segmentacją.

Szczegóły wykonania zlecenia dostępne po zgłoszeniu na adres mailowy

Proszę podać dane kontaktowe do firmy (nazwa, adres, telefon, e-mail) i osób jej reprezentujących. Zaprosimy do wglądu pełnej dokumentacji zadania oraz projektu.

Przewidywane kryteria wyboru wykonawcy:

1.     Doświadczenie w realizacji podobnych usług – osób wykonujących zlecenie w imieniu wykonawcy plus referencje z realizacji podobnych prac

2.     Zaproponowana cena

3.     Sposób świadczenia serwisu do zrealizowanych prac

Termin składania ofert – do 20 stycznia 2010 r.

Wymagany termin ważności ofert  – do 30 kwietnia 2010 r.

 

TechnoBoard Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wyboru wykonawcy zgodnie z w/w kryteriami w ramach zasad oceny ekonomicznej złożonych ofert przez Zarząd Spółki.

Jednocześnie informujemy, że niniejszy konkurs ofert nie jest postępowaniem w ramach Prawa Zamówień Publicznych.