TB-04 [Cykliczne usługi promocji]

 

UWAGA – OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

KONKURS ZOSTAŁ ZAMKNIĘTY – DOKONANO WYBORU FIRMY WYKONUJĄCEJ PRACE

Dokonano 70 odsłon ogłoszenia w okresie jego publikacji 

WARSZAWA, styczeń 2010

Zakup usług doradczych 

Zarząd TechnoBoard Sp. z o.o. w związku z realizacją w ramach „Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Działanie 3.1 projektu „TechnoBoard – pre- i inkubator komercjalizacji przedsięwzięć gospodarki elektronicznej” (WND-POIG-03.01.00-00-029/09) – ogłasza niniejszym zaproszenie do składania ofert na wykonanie zestawu cyklicznych usług promocji:

1. W okresach czteromiesięcznych nr 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 Projektu

Usługa płatna nie później niż na koniec każdego 4-go miesiąca tych okresów, usługa w zakresie promocji internetowej, w zakresie czynności agencji marketingu internetowego wykorzystującej usługi e-biznesowe dla promocji w ramach systemu AdWords lub podobnego. Wynikiem promocji będzie literalne (poświadczone komunikacją elektroniczną ze Zleceniodawcą) zainteresowanie użytkownika (dowolnej osoby trzeciej, osoby fizycznej lub prawnej) o profilu zgodnym z grupą odbiorców Projektu (w modelu CPC) przy wyborze słów kluczowych zgodnych z zakresem potrzeb Projektu. W pierwszym miesiącu intensywność wynosi 1800 takich faktów (20 razy więcej niż przewidywana liczba zarejestrowanych pomysłów) – dla kompletacji pomysłów inkubacyjnych wg przyjętego wskaźnika we Wniosku, umożliwiających wykonanie planu preinkubacyjnego, w kolejnych miesiącach intensywność wynosi 1/10 intensywności pierwszego miesiąca dla podtrzymania zainteresowania rynku usługami preinkubacji.,

2. W okresach dwumiesięcznych nr 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Projektu

Usługa płatna nie później niż na koniec każdego 2-go miesiąca tych okresów, usługa w zakresie promocji internetowej, w oparciu o mechanizm Google AdWords lub podobny skoncentrowana na uzyskaniu zainteresowania użytkownika o profilu zgodnym z grupą odbiorców konferencji wskazanej we Wniosku. Wynikiem promocji będzie literalne (poświadczone komunikacją elektroniczną ze Zleceniodawcą) zainteresowanie użytkownika (dowolnej osoby trzeciej, osoby fizycznej lub prawnej) o profilu zgodnym z grupą odbiorców Projektu (w modelu CPC) przy wyborze słów kluczowych zgodnych z zakresem potrzeb konferencji wskazanej we Wniosku. W pierwszym miesiącu intensywność wynosi 1000 takich faktów (10 razy więcej niż przewidywana liczba uczestników konferencji) – dla kompletacji uczestników konferencji, w drugim miesiącu intensywność wynosi 1/10 intensywności pierwszego miesiąca dla podtrzymania zainteresowania uczestników konferencji udziałem w niej.

Szczegóły wykonania zlecenia dostępne po zgłoszeniu na adres mailowy

Proszę podać dane kontaktowe do firmy (nazwa, adres, telefon, e-mail) i osób jej reprezentujących. Zaprosimy do wglądu pełnej dokumentacji zadania oraz projektu.

Przewidywane kryteria wyboru wykonawcy:

1.     Doświadczenie w realizacji podobnych usług – osób wykonujących zlecenie w imieniu wykonawcy plus referencje z realizacji podobnych prac

2.     Zaproponowana cena

3.     Sposób świadczenia serwisu do zrealizowanych prac

Termin składania ofert – do 29 stycznia 2010 r. godz. 15.00

Wymagany termin ważności ofert  – do 30 kwietnia 2010 r.

 

TechnoBoard Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wyboru wykonawcy zgodnie z w/w kryteriami w ramach zasad oceny ekonomicznej złożonych ofert przez Zarząd Spółki.

Jednocześnie informujemy, że niniejszy konkurs ofert nie jest postępowaniem w ramach Prawa Zamówień Publicznych.