TB-06 [Szkolenie wewnętrzne]

UWAGA – OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

KONKURS ZOSTAŁ ZAMKNIĘTY – DOKONANO WYBORU FIRMY WYKONUJĄCEJ PRACE

Dokonano 49 odsłon ogłoszenia w okresie jego publikacji 

WARSZAWA, styczeń 2010

Zakup usług doradczych 

Zarząd TechnoBoard Sp. z o.o. w związku z realizacją w ramach „Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Działanie 3.1 projektu „TechnoBoard – pre- i inkubator komercjalizacji przedsięwzięć gospodarki elektronicznej” (WND-POIG-03.01.00-00-029/09) – ogłasza niniejszym zaproszenie do składania ofert na wykonanie szkolenia wewnętrznego:

Szkolenie wewnętrzne zespołu z metodyki PMI pozwalające osiągnąć spójny dla zespołu zestaw pojęć i procedur zarządzania projektami. Przeszkolenie PMI wraz z egzaminem dla 7 członków zespołu w pierwszym miesiącu, w następnych 3 miesiącach szkolenia ugruntowujące wiedzę zdobytą w pierwszym miesiącu, dla całości w/w zespołu.

Szczegóły wykonania zlecenia dostępne po zgłoszeniu na adres mailowy

Proszę podać dane kontaktowe do firmy (nazwa, adres, telefon, e-mail) i osób jej reprezentujących. Zaprosimy do wglądu pełnej dokumentacji zadania oraz projektu.

Przewidywane kryteria wyboru wykonawcy:

1.     Doświadczenie w realizacji podobnych usług – osób wykonujących zlecenie w imieniu wykonawcy plus referencje z realizacji podobnych prac

2.     Zaproponowana cena

Termin składania ofert – do 9 stycznia 2010 r.

Wymagany termin ważności ofert  – do 30 kwietnia 2010 r.

 

TechnoBoard Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wyboru wykonawcy zgodnie z w/w kryteriami w ramach zasad oceny ekonomicznej złożonych ofert przez Zarząd Spółki.

Jednocześnie informujemy, że niniejszy konkurs ofert nie jest postępowaniem w ramach Prawa Zamówień Publicznych.