TB-08-01 [Przedłużenie terminu składania ofert]

WARSZAWA, 10 września 2010

Przedłużenie terminu naboru ofert na zakup usług aktualizacji audytu finansowego preinkubowanych projektów

Zarząd TechnoBoard Sp. z o.o. w związku z brakiem wpływu odpowiedniej ilości ofert na zapytanie ofertowe TB-08 (zakup usług aktualizacji audytu) przedłuża termin składania ofert do 11 września 2010 r.

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego TB-08 pozostają bez zmian.