TB-09-01 [Przedłużenie terminu składania ofert]

 WARSZAWA, 13 września 2010

Przedłużenie terminu naboru ofert na zakup usług audytu finansowego za dwa okresy projektu

Zarząd TechnoBoard Sp. z o.o. w związku z brakiem wpływu odpowiedniej ilości ofert na zapytanie ofertowe TB-09 (zakup usług audytu za dwa okresy projektu) przedłuża termin składania ofert do 17 września 2010 r.

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego TB-09 pozostają bez zmian.