TB-09 [Audyt finansowy dwóch okresów rozliczeniowych Inkubatora]

 

WARSZAWA, 3 września 2010

Zakup usług audytu finansowego dwóch okresów rozliczeniowych Inkubatora

konkurs zamknięty, wybrano wykonawcę, dokonano 86 odsłon ogłoszenia w okresie jego publikacji

 

Zarząd TechnoBoard Sp. z o.o. w związku z realizacją w ramach „Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Działanie 3.1 projektu „TechnoBoard – pre- i inkubator komercjalizacji przedsięwzięć gospodarki elektronicznej” (POIG-03.01.00-00-029/09) – ogłasza niniejszym zaproszenie do składania ofert na wykonanie audytu finansowego dwóch okresów rozliczeniowych Inkubatora:

za okres 1 stycznia 2010 r. – 30 września 2010 r.

Szczegóły wykonania zlecenia dostępne po zgłoszeniu na adres mailowy

Proszę podać dane kontaktowe do firmy (nazwa, adres, telefon, e-mail) i osób jej reprezentujących. Zaprosimy do wglądu pełnej dokumentacji zadania oraz projektu.

Przewidywane kryteria wyboru wykonawcy:

1. Doświadczenie w realizacji podobnych usług – osób wykonujących zlecenie w imieniu wykonawcy plus referencje z realizacji podobnych prac

2. Zaproponowana cena

3. Sposób realizacji prac oraz gwarancja na wykonane usługi

 

Termin składania ofert – do 15 września 2010 r.

Wymagany termin ważności ofert  – do 30 września 2010 r.

 

TechnoBoard Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wyboru wykonawcy zgodnie z w/w kryteriami w ramach zasad oceny ekonomicznej złożonych ofert przez Zarząd Spółki.