TB-11 [Wsparcie w zakresie biznes planów]

NaglowekPOIG

[UWAGA – KONKURS ZAMKNIĘTY – WYBRANO WYKONAWCĘ]

 

 

WARSZAWA, 18 listopada 2010

 

Zakup usług wsparcia dla zespołu preinkubacyjnego w zakresie przygotowania biznes planów 15 projektów w fazie ‘właściwej preinkubacji’

 

Zarząd TechnoBoard Sp. z o.o. w związku z realizacją w ramach „Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Działanie 3.1 projektu „TechnoBoard – pre- i inkubator komercjalizacji przedsięwzięć gospodarki elektronicznej” (POIG-03.01.00-00-029/09) – ogłasza niniejszym zaproszenie do składania ofert na:

wsparcie dla zespołu preinkubacyjnego w zakresie przygotowania biznes planów 15 projektów w fazie ‘właściwej preinkubacji’, w okresie 06.12 – 30.12.2010.

Wymagane:

– umiejętność obsługi programu iBiznesPlan

– umiejętność dopasowania sposobu pracy własnego zespołu do algorytmów realizacji fazy ‘właściwej preinkubacji’

 

Szczegóły wykonania zlecenia dostępne po zgłoszeniu na adres mailowy

Proszę podać dane kontaktowe do firmy (nazwa, adres, telefon, e-mail) i osób jej reprezentujących.

Zaprosimy do przedstawienia Państwa doświadczeń oraz umiejętności. Wybranym podmiotom udostepnimy wgląd do pełnej dokumentacji zadania oraz projektu.

 

Przewidywane kryteria wyboru wykonawcy:

1. Doświadczenie w realizacji podobnych usług – osób wykonujących zlecenie w imieniu wykonawcy plus referencje z realizacji podobnych prac

2. Pozytywny wynik testu kompetencji zorganizowanego przez Inkubator w procesie wyboru wykonawcy

3. Zaproponowana cena

4. Sposób realizacji prac oraz gwarancja na wykonane usługi

 

Termin składania ofert – do 2 grudnia 2010 r.

Wymagany termin ważności ofert  – do 31 grudnia 2010 r.

 

TechnoBoard Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wyboru wykonawcy przez Zarząd Spółki zgodnie z w/w kryteriami w ramach zasad oceny ekonomicznej złożonych ofert zgodnie z zasadami PO IG.