TB-12-1 [Przedłużenie składania ofert – KS i osoba do zespołu preinkubacyjnego]

NaglowekPOIG

WARSZAWA, 03 marca 2011 r.

 

PRZEDŁUŻENIE SKŁADANIA OFERT NA:

Rekrutacja osoby do zespołu preinkubacyjnego i Komitetu Sterującego

  

Zarząd TechnoBoard Sp. z o.o. w związku z realizacją w ramach „Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Działanie 3.1 projektu „TechnoBoard – pre- i inkubator komercjalizacji przedsięwzięć gospodarki elektronicznej” (POIG-03.01.00-00-029/09) – ogłasza niniejszym zaproszenie do składania zgłoszeń-ofert na:

świadczenie roli osoby w Zespole Preinkubacyjnym – i w Komitecie Sterującym – w okresie od 16 marca 2011 r. do 30 maja 2013 r.

 

Szczegóły wymagań i obowiązków dostępne są pod linkiem:

 

 TB-12

 

Termin składania zgłoszeń-ofert – do 7 marca 2011 r.

Wymagany termin ważności zgłoszeń-ofert  – do 31 marca 2011 r.

 

TechnoBoard Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wyboru przez Zarząd Spółki zgodnie z w/w kryteriami w ramach zasad oceny ekonomicznej złożonych ofert zgodnie z zasadami PO IG.