TB-13 [wykonanie raportów dotyczących propozycji standardów obsługi klienta]

NaglowekPOIG

UWAGA – konkurs zamknięty. Wybrano wykonawców zadania.

 

WARSZAWA, 31 stycznia 2011 r.

 

Zakup usług wykonania raportów dotyczących propozycji standardów obsługi klienta w
planowanych process-flow nowych e-biznesów

  

Zarząd TechnoBoard Sp. z o.o. w związku z realizacją w ramach „Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Działanie 3.1 projektu „TechnoBoard – pre- i inkubator komercjalizacji przedsięwzięć gospodarki elektronicznej” (POIG-03.01.00-00-029/09) – ogłasza niniejszym zaproszenie do składania ofert na:

wykonanie raportów dotyczących propozycji standardów obsługi klienta w planowanych process-flow nowych e-biznesów.

 

Wymagane doświadczenie i umiejętności z zakresu:
– realizacji strategii sprzedaży lub organizacji procesów sprzedaży w firmie prowadzącej działalność internetową (sprzedaż internetową)
– organizacji struktur i planów operacyjnych zespołów sprzedaży i obsługi posprzedażnej dla biznesu prowadzonego przez Internet (sprzedaż internetowa)

Spotkanie weryfikacyjne i test kompetencyjny:
– przeprowadzone zostanie spotkanie weryfikacyjne celem uzyskania wyjaśnień/dodatkowych informacji z obu stron;
– przeprowadzony zostanie ustny test kompetencyjny znajomości zagadnień określonych w ogłoszeniu.

 

Szczegóły wykonania zlecenia dostępne pod linkiem: 

 

TB-13

 

Przewidywane kryteria wyboru wykonawcy:

1. Doświadczenie w realizacji podobnych usług – osób wykonujących zlecenie w imieniu wykonawcy plus referencje z realizacji podobnych prac

2. Pozytywny wynik testu kompetencji zorganizowanego przez Inkubator w procesie wyboru wykonawcy

3. Zaproponowana cena

4. Sposób realizacji prac oraz gwarancja na wykonane usługi

 

Termin składania ofert – do 7 lutego 2011 r.

Wymagany termin ważności ofert  – do 28 lutego 2011 r.

 

TechnoBoard Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wyboru wykonawcy przez Zarząd Spółki zgodnie z w/w kryteriami w ramach zasad oceny ekonomicznej złożonych ofert zgodnie z zasadami PO IG.