TB-14 [Aktualizacja audytu]

NaglowekPOIG

OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE  – dokonano wyboru firmy wykonującej audyt

 

WARSZAWA, 4 lutego 2011 r.

 

Zakup usług aktualizacji audytu finansowego preinkubowanych projektów

 

Zarząd TechnoBoard Sp. z o.o. w związku z realizacją w ramach „Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Działanie 3.1 projektu „TechnoBoard – pre- i inkubator komercjalizacji przedsięwzięć gospodarki elektronicznej” (POIG-03.01.00-00-029/09) – ogłasza niniejszym zaproszenie do składania ofert na wykonanie aktualizacji audytu finansowego preinkubowanego projektu:

Aktualizacja sporządzonego w II kwartale 2010 r. audytu finansowego wraz z raportem wyceny biegełgo rewidenta – dla jednego preinkubowanego projektu w Inkubatorze TechnoBoard.

Szczegóły wykonania zlecenia dostępne po zgłoszeniu na adres mailowy

Proszę podać dane kontaktowe do firmy (nazwa, adres, telefon, e-mail) i osób jej reprezentujących. Zaprosimy do wglądu pełnej dokumentacji zadania oraz projektu.

Przewidywane kryteria wyboru wykonawcy:

1.     Doświadczenie w realizacji podobnych usług – osób wykonujących zlecenie w imieniu wykonawcy plus referencje z realizacji podobnych prac

2.     Zaproponowana cena

Termin składania ofert – do 10 lutego 2011 r.

Wymagany termin ważności ofert  – do 28 lutego 2011 r.

 

TechnoBoard Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wyboru wykonawcy zgodnie z w/w kryteriami w ramach zasad oceny ekonomicznej złożonych ofert przez Zarząd Spółki.