TB-15 [Audyt finansowy do 10 projektów]

NaglowekPOIG

OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE  – dokonano wyboru czetrech firm wykonujących audyt

 

WARSZAWA, 4 lutego 2011 r.

 

Zakup usług audytu finansowego preinkubowanych projektów

 

Zarząd TechnoBoard Sp. z o.o. w związku z realizacją w ramach „Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Działanie 3.1 projektu „TechnoBoard – pre- i inkubator komercjalizacji przedsięwzięć gospodarki elektronicznej” (POIG-03.01.00-00-029/09) – ogłasza niniejszym zaproszenie do składania ofert na wykonanie audytu finansowego preinkubowanych projektów:

Przeprowadzenie audytu finansowego wraz z raportem wyceny biegłego rewidenta – dla aktualnie preinkubowanych projektów w Inkubatorze TechnoBoard (liczba projektów od 8 do 10).

 

Szczegóły wykonania zlecenia dostępne po zgłoszeniu na adres mailowy

Proszę podać dane kontaktowe do firmy (nazwa, adres, telefon, e-mail) i osób jej reprezentujących. Zaprosimy do wglądu pełnej dokumentacji zadania oraz projektu.

 

Przewidywane kryteria wyboru wykonawcy:

1.     Doświadczenie w realizacji podobnych usług – osób wykonujących zlecenie w imieniu wykonawcy plus referencje z realizacji podobnych prac

2.     Zaproponowana cena

3.     Termin wykonania prac, sposób ich realizacji, zaproponowana gwarancja na ich wykonanie.

 

Termin składania ofert – do 14 lutego 2011 r.

Wymagany termin ważności ofert  – do 28 lutego 2011 r.

 

TechnoBoard Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wyboru wykonawcy zgodnie z w/w kryteriami w ramach zasad oceny ekonomicznej złożonych ofert przez Zarząd Spółki.