TB-16 [organizacja konferencji e-biznesowej TechnoBoard]

NaglowekPOIG

WARSZAWA, 18 lutego 2011 r.

 

Zakup usług organizacji konferencji e-biznesowej TechnoBoard

   

Zarząd TechnoBoard Sp. z o.o. w związku z realizacją w ramach „Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Działanie 3.1 projektu „TechnoBoard – pre- i inkubator komercjalizacji przedsięwzięć gospodarki elektronicznej” (POIG-03.01.00-00-029/09) – ogłasza niniejszym zaproszenie do składania ofert na:

usługę organizacji w dniu 19 kwietnia 2011 r. konferencji branży e-biznesowej dla ok. 100 uczestników poświęconej podsumowaniu dotychczasowej działalności TechnoBoard jak również mającej charakter spotkania informacyjnego wyjaśniającego procedury realizacji pre -i inkubacji w tym inkubatorze przedsiębiorczości.

 

Wymagane doświadczenie i umiejętności z zakresu:
– organizacji i realizacji konferencji tematycznych dla branż nowych technologii

– wspomagania konferencji działalnością towarzyszącą (PR, catering, itp.)

 

Spotkanie weryfikacyjne:
– przeprowadzone zostanie spotkanie weryfikacyjne celem uzyskania wyjaśnień/dodatkowych informacji z obu stron;
Przewidywane kryteria wyboru wykonawcy:

1. Doświadczenie w realizacji podobnych usług – osób wykonujących zlecenie w imieniu wykonawcy plus referencje z realizacji podobnych prac

2. Wypracowanie wspólnej wizji konferencji podczas spotkania weryfikacyjnego

3. Zaproponowana cena

4. Sposób realizacji prac oraz gwarancja na wykonane usługi

 

Termin składania ofert – do 25 lutego 2011 r.

Wymagany termin ważności ofert  – do 30 kwietnia 2011 r.

 

TechnoBoard Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wyboru wykonawcy przez Zarząd Spółki zgodnie z w/w kryteriami w ramach zasad oceny ekonomicznej złożonych ofert zgodnie z zasadami PO IG.