TB-17-1 [Dodatkowe informacje TB-17]

NaglowekPOIG

WARSZAWA, 28 lipca 2011 r.

 

Aktualizacja informacji: konkurs ofertowy TB-17

  

Zarząd TechnoBoard Sp. z o.o. w związku z realizacją w ramach „Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Działanie 3.1 projektu „TechnoBoard – pre- i inkubator komercjalizacji przedsięwzięć gospodarki elektronicznej” (POIG-03.01.00-00-029/09) – ogłasza niniejszym, iż dokonano aktualizacji informacji dotyczącej konkursu ofert TB-17:

Wskutek zapytania osoby zewnętrznej o ujawnienie danych podlegających ustawie o dostępnie do informacji publicznych, informujemy, iż Zamawiający przewidział na realizację zamówienia kwotę 60 000 PLN netto.

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego TB-17 pozostają bez zmian.

TechnoBoard Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wyboru wykonawcy przez Zarząd Spółki zgodnie z w/w kryteriami w ramach zasad oceny ekonomicznej złożonych ofert zgodnie z zasadami PO IG.