TB-32 [Specjalista procesów inkubacji]

NaglowekPOIG

WARSZAWA, 29 września 2012r.

 

Specjalista procesów inkubacji – umowa o zastępstwo

   

 

Zarząd TechnoBoard Sp. z o.o. w związku z realizacją w ramach „Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Działanie 3.1 projektu „TechnoBoard – pre- i inkubator komercjalizacji przedsięwzięć gospodarki elektronicznej” (POIG-03.01.00-00-029/09) – ogłasza niniejszym zaproszenie do składania ofert na:

Specjalista procesów inkubacji – umowa o zastępstwo.

Opis stanowiska pracy

Ogólne obowiązki przypisane do roli projektowej:
a. Dbałość o dobre imię i prestiż jednostki prowadzącej projekt
b. Rzetelne i efektywne wykonywanie powierzonych zadań projektowych
c. Dokładne i sumienne wykonywanie poleceń osób nadrzędnych w strukturze projektowej
d. Bieżące informowanie bezpośredniego przełożonego o stanie prowadzonych spraw.
e. Ścisłe i terminowe rozliczanie się z powierzonych zadań.
f. Przestrzeganie obowiązującego u pracodawcy Regulaminu Pracy oraz zasad organizacji, porządku i dyscypliny (jeśli dotyczy).
g. Przestrzeganie przepisów i zasad bhp oraz przepisów p-poż.
h. Należyta dbałość o mienie jednostki prowadzącej projekt (jeśli dotyczy): miejsce pracy, powierzony sprzęt, narzędzia pracy, materiały itp.
i. Przestrzeganie tajemnicy handlowej i innych informacji wskazanych jako objęte taką tajemnicą.

Szczegółowe obowiązki osoby odpowiedzialnej według roli projektowej:
Bieżące prowadzenie prac zleconych przez pracodawcę, w szczególności:
Proces ciągły/ogólne:
• Działania na rzecz zachęcania i motywowania do składania pomysłów w systemie projektowym TechnoBoard (networking,, crowdfunding itp. działania w środowisku start-up);
• Obsługa nowo zarejestrowanych użytkowników;
• Monitorowanie systemu projektowego na obecność nowych projektów w systemie,
• Bezpośrednia komunikacja z Projektodawcami, w szczególności odpowiedzi z zakresu FAQ;
• Bieżące czytanie dokumentacji Projektodawców dla danej fazy współpracy z Projektodawcą;
• Pomoc Projektodawcom w wyjaśnianiu zadań, jakie są charakterystyczne dla danej fazy w oparciu o regulamin inkubatora, procedury wewnętrzne oraz pozostałe dokumenty dedykowane danej fazie współpracy z Projektodawcą;
• Przekazywanie okresowych, końcowych raportów dla każdej z faz współpracy Projektodawców z Inkubatorem do Komitetu inwestycyjnego;
• Monitorowanie pism branżowych, portali branżowych (m.in. pb.pl, e-komercyjnie.pl, mambiznes.pl, web.gov.pl, itp.).

Faza selekcji:
– Pełnienie funkcji wspierającej Opiekuna Projektów tj. współodpowiedzialność za proceduralne nadzorowanie procesu selekcji;

Faza weryfikacji:
– Wspieranie funkcji Opiekuna Projektów, tj. osoby odpowiedzialnej za proceduralne nadzorowanie procesu weryfikacji;
– Interpretacja i coaching w fazie weryfikacji Projektodawców względem dokumentów proceduralnych TechnoBoard;
– Wspieranie nadzoru proceduralnego (m.in. nadzór w systemie projektowym, uczestnictwo w przygotowaniu raportu i rekomendacji dla Komitetu Inwestycyjnego).

Faza właściwej preinkubacji:
– Wspieranie funkcji Opiekuna Projektów, tj. osoby odpowiedzialnej za proceduralne nadzorowanie procesu weryfikacji;
– Wspomaganie Projektodawców w okresie prac z wykonawcami zewnętrznymi, w szczególności nadzór nad komunikacją pomiędzy Projektodawcą, a Wykonawcami;
– Wsparcie nadzoru proceduralnego (m.in. nadzór w systemie projektowym, przygotowanie raportu i rekomendacji dla Komitetu Inwestycyjnego).

Fazy dalsze (m.in. negocjacji)
– Wspieranie funkcji Opiekuna Projektów, tj. osoby odpowiedzialnej za proceduralne nadzorowanie procesu weryfikacji;
– Wspomaganie w kompletowaniu dokumentów raportów do PARP, kompletowaniu dokumentów na potrzeby wejścia kapitałowego

Wymagania

Wykształcenie:
– preferowane wyższe

Wymagane doświadczenie i umiejętności z zakresu:
– aktywnego lub pasywnego udziału w efektywnym procesowaniu projektów informatycznych lub internetowych, przy zachowaniu pozytywnej i partnerskiej komunikacji pomiędzy uczestnikami zespołu projektowego i otoczenia projektowego;
– bezpośredniego kontaktu w relacjach partnerskich (np. handlowych, logistycznych lub innych w których reprezentowana jest firma przez pracownika);
– minimum podstawowej obsługi pakietu MS Office wersja minimum 2007;
– obsługa poczty elektronicznej oraz komunikacji z firmą poprzez smartphone;
– zachowaniu poufności danych oraz tajemnic firmowych dla atrakcyjnych pomysłów biznesowych;
– mile widzianego (nie obowiązkowego) doświadczenia konsultingowego w obszarach związanych z wnioskowaniem unijnym lub równoważnym, polegającego na umiejętnościach doradzania właściwej konstrukcji Planu Projektu w obszarze technologii internetowych (8.1, 8.2 PO IG lub równoważne regionalne) lub doświadczenia w obszarze nadzoru nad wykonaniem technologii internetowych (np. wykonanie portalu);
– mile widzianego (nie obowiązkowego) doświadczenia w prowadzeniu własnej działalności w obszarze e-biznesowym;

Wymagana znajomość języków:
– biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;
– dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację oraz lekturę anglojęzycznych pism branżowych w tematyce e-commerce, e-biznes oraz portali internetowych i społecznościowych dotyczących tej tematyki.

Wymagane podstawy znajomości legislacji:
– znajomość uregulowań prawnych w zakresie komunikacji elektronicznej (w tym świadczenia usług drogą elektroniczną);
– ochrony danych osobowych
Cechy osobowe:
– systematyczność
– uczciwość
– wysoka komunikatywność, umiejętność prowadzenia konsultacji
– dążenie do poznawania nowych narzędzi informatycznych
– dążenie do zgłębiania wiedzy o branży e-biznes

Opcjonalne certyfikaty:
– mile widziany, ale nie obowiązkowy ECDL (Excel, Word) lub równoważne szkolenie, umożliwiające swobodną pracę we wskazanych programach

Dodatkowo:
– zapewniamy organizację czasu pracy w rygorze zadaniowym, nieregulowanym godzinami pracy, z zachowaniem obecności w czasie istotnych zdarzeń podczas realizacji zadań;
– umożliwiamy obecność w biurze w godzinach od 9 do 17 w dni robocze, w zależności od potrzeb osoby wykonującej obowiązki danej roli;

Spotkanie rekrutacyjne i testy rekrutacyjne:
– zostanie przeprowadzony ustny (telefoniczny) test z wiedzy o rynku e-biznes w Polsce.

 

Skladanie CV na adres biuro@technoboard.pl do dnia 03.10.2012 do godz. 12.00

 

Rozmowy telefoniczne z zakwalifikowanymi osobami zostaną przeprowadzone w dniach 4-5.10.2012 r.

 

TechnoBoard Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wyboru wykonawcy przez Zarząd Spółki zgodnie z w/w kryteriami w ramach zasad oceny ekonomicznej złożonych ofert zgodnie z zasadami PO IG.