TB-42 [Rekrutacja osoby do obsługi sekretariatu]

 

WARSZAWA, 03 października 2013 r.

 

OFERTA NA:

Rekrutacja osoby do obsługi sekretariatu – PRACOWNIK DZIAŁU WSPARCIA REALIZACJI PROCESÓW

  

W związku z realizacją projektu „TechnoBoard –pre-i inkubator komercjalizacji przedsięwzięć gospodarki elektronicznej” (POIG-03.01.00-00-029/09) w ramach „Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Działanie 3.1, Zarząd TechnoBoard Sp. z o.o. zaprasza do składania (przez osoby fizyczne) ofert – kandydatur na realizację prac z zakresu wsparcia organizacyjnego na stanowisku PRACOWNIK DZIAŁU WSPARCIA REALIZACJI PROCESÓW (obsługa sekretariatu) na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2013r.:

– w wymiarze czasu pracy – 100% etatu

– miejsce wykonywania pracy: centrum Warszawy

 

 

I. Warunki składania ofert:

 

A.

Aby oferta została uznana za ważną, należy przesłać zgłoszenie wraz z niezbędnymi klauzulami upoważniającymi do przetwarzania danych osobowych wyłącznie na cele rekrutacji.

 

B.

Zgłoszenie można składać w formie papierowej (adres poniżej) lub korespondencją elektroniczną na adres biuro@technoboard.pl, podając w tytule: „rekrutacja”, w terminie do 7.10.2013.

 

C.

Zarząd TechnoBoard skontaktuje się tylko z wyselekcjonowanymi (na bazie przesłanych zgłoszeń) osobami.

 

D.

Aby zgłoszenie zostało uznane za ważne, musi:

i.                 Być zgłoszone osobiście przez osobę fizyczną w formie papierowej bądź elektronicznej.

ii.                 Zawierać CV i opcjonalnie list motywacyjny oraz referencje

iii.                Zawierać propozycję formy współpracy (umowa zlecenie lub umowa o pracę), informację o posiadaniu innego tytułu do ubezpieczeń w przypadku podania formy umowy zlecenia oraz wstępnie oczekiwanej kwoty wynagrodzenia)

iv.                 Zawierać termin ważności oferty do 31 października 2013r.

v.                  Zostać złożona w terminie

vi.                 Zawierać klauzulę: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

 

 

II. Podstawowe obowiązki i wymagania:

 

Opis stanowiska:

• Prace asystenckie i biurowe zgodnie z wymaganiami projektu unijnego (m.in.

wspomaganie zespołu preinkubacyjnego poprzez opiekę nad materiałami archiwalnymi, skanowanie dokumentów, katalogowanie, budowanie bazy danych katalogowych, przesyłanie faksów)

• Zarządzanie i obsługa kalendarza spotkań Zarządu,

• Przyjmowanie i dystrybucja dokumentów, koordynowanie przepływu informacji

• Obsługa korespondencji, rejestracja korespondencji wychodzącej i przychodzącej

• Uczestniczenie w spotkaniach i przygotowywanie sprawozdań ze spotkań, w tym

prowadzenie notatek głosowych

• Przygotowywanie planów podróży zespołu wraz z pełną obsługą (rezerwacja hoteli

oraz biletów)

• Pośredniczenie pomiędzy Zarządem, a innymi komórkami firmy, wykonawcami

• Organizowanie spotkań w firmie i procesów logistycznych z tym związanych (zaproszenia, zabezpieczenie cateringu, rezerwacja sali)

• Wykonywanie prasówek, w tym z serwisów anglojęzycznych

• bieżąca współpraca z dostawcami usług, realizacja zakupów bieżących;

• administrowanie Kasą Firmową (wydatki biurowe, do 500 PLN)

• Znajomości programów: EXCEL, POWER POINT, OUTLOOK, WORD, dowolnego programu graficznego

 

Wymagamy:

• Przestrzegania zasad poufności

• Uczciwości oraz wysokiej kultury osobistej i nienagannej prezencji

• Minimum rok doświadczenia na podobnym stanowisku

• Wykształcenia wyższego

• Znajomości języka angielskiego w stopniu co najmniej komunikatywnym (znajomość będzie weryfikowana w trakcie rekrutacji)

• Umiejętności obsługi urządzeń biurowych (faks, nagrywarka CD, ksero,

 

Mile widziane:

• szkolenie ECDL lub równoważne

• certyfikat z języka angielskiego lub zaświadczenie o ukończeniu kursu

 

 

III. Dane teleadresowe TechnoBoard Sp. z o.o.

TechnoBoard Sp. z o.o.

XXVII piętro

ul. Al. Jerozolimskie 123A

02-017 Warszawa

 

 

IV. Zastrzeżenia

 

A.

Niniejsze zapytanie nie podlega Prawu Zamówień Publicznych.

TechnoBoard Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wyboru przez Zarząd Spółki

odpowiedniej osoby zgodnie z n/w kryteriami w ramach zasad oceny ekonomicznej złożonych ofert.

 

B.

Zastrzegamy sobie prawo do:

– odwołania konkursu bez podania przyczyn,

– odpowiedzi na wybrane oferty, bez uzasadnienia przyczyn wyboru.

 

C.

Prosimy o zgłoszenie osoby zawierające propozycję zgodnie z w/w warunkami oraz dopasowanej do kryteriów. Kryteria wyboru osoby:

1. Doświadczenie w realizacji podobnych zadań – ewentualne referencje z realizacji podobnych prac, ocena złożonej dokumentacji

2. Zaproponowane wynagrodzenie

3. Wynik rozmowy kwalifikacyjnej

 

 

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu:

– etap 1 – zaproszenie na rozmowy kwalifikacyjne: 9.10.2013 (rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 10-11.10.2013)

– etap 2 – wybór osoby: 11.10.2013

– rozpoczęcie pracy – po zawarciu umowy i dostarczeniu zaświadczenia lekarskiego 

 

Termin składania zgłoszeń-ofert – do 07 października 2013 r.

Wymagany termin ważności zgłoszeń-ofert  – do 30 października 2013 r.

 

TechnoBoard Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wyboru przez Zarząd Spółki zgodnie z w/w kryteriami w ramach zasad oceny ekonomicznej złożonych ofert zgodnie z zasadami PO IG.